Rakennenäyttelyiden tuomarointi

Tuomareiden asettama paremmuusjärjestys ja annetut palkinnot perustuvat rakennenäkemykseen, jossa tuomari on läpikäynyt hevoset yksilöllisesti yleisvaikutelman, rotu- ja sukupuolileiman, pään, kaulan, etuosan, rungon, takaosan sekä jalkojen asennon huomioon ottaen (mallikuva, jossa hevonen jaoteltu osa-alueisiin). Tuomarit eivät ole reaalimaailman rakennearvostelun ammattilaisia, vaan he tuomaroivat vapaaehtoisesti parhaan mahdollisen rotu- ja rakennetuntemuksensa mukaan.

 1. Luokkatuomari aloittaa tuomaroimisen, kun luokka on täynnä tai viimeinen ilmoittautumispäivä on kulunut ja osallistujat ovat lisätty kutsuun.
 2. Luokkatuomari ilmoittaa tulokset järjestäjälle viimeistään kahden viikon kuluttua näyttelypäivästä.
 3. Luokkatuomari asettaa hevoset paremmuusjärjestykseen ja palkitsee ne alla olevan palkitsemisohjeen mukaisesti.

Esimerkkimuotoilu luokkatuloksista
1. CH Omistaja (VRL-00000) - Hevonen V00-000-0001
2. RCH Omistaja (VRL-00000) - Hevonen V00-000-0002
3. RCH Omistaja (VRL-00000) - Hevonen V00-000-0003
4. RCH Omistaja (VRL-00000) - Hevonen V00-000-0004
5. Omistaja (VRL-00000) - Hevonen V00-000-0005
6. Omistaja (VRL-00000) - Hevonen V00-000-0006

 1. Päätuomari aloittaa tuomaroimisen, kun kaikki luokat ovat tuomaroitu luokkatuomareiden toimesta.
 2. Päätuomari ilmoittaa tulokset järjestäjälle viimeistään kolmen viikon kuluttua näyttelypäivästä.
 3. Päätuomari jakaa enintään viisi SW-sijaa, jonka lisäksi hän liittää tuloksiin Champion, Reserve Champion, Class Winner sekä mahdolliset käyttöluokissa palkitut (Overall Champion, Ridden Champion, Driven Champion) luokkajärjestyksessä.

Esimerkkimuotoilu show winner-tuloksista
SW1 Hevonen V00-000-0001
SW2 Hevonen V00-000-0002
SW3 Hevonen V00-000-0003
SW4 Hevonen V00-000-0004
SW5 Hevonen V00-000-0005

Champion-palkitut:
Hevonen V00-000-0006
Hevonen V00-000-0007

Reserve Champion-palkitut:
Hevonen V00-000-0008
Hevonen V00-000-0009

Class Winner-palkitut:
Hevonen V00-000-0019

Rakenneluokissa palkiseminen

 • Näyttelyluokat

  1. Champion (CH)
   • Champion jaetaan luokkavoittajalle, mikäli tuomari katsoo hevosen olevan palkinnon arvoinen.
  2. Reserve Champion (RCH)
   • Mikäli luokkavoittaja palkitaan Championilla, voi tuomari jakaa kolmelle seuraavalle sijoittuneelle Reserve Championit, mikäli katsoo hevosten olevan palkintojen arvoisia. Reserve Championeja jaetaan enintään kolme kussakin luokassa.
  3. Class Winner (CW)
   • Mikäli tuomari ei koe luokkavoittajan olevan Championin arvoinen, jaetaan Class Winner. Tällöin ei jaeta Reserve Championeja eikä luokkavoittaja osallistu SW-kehään.
  4. Show Winner (SW)
   • Jokaisessa näyttelyssä jaetaan enintään viisi SW-sijaa CH-palkituille luokkavoittajille. Show winner-kehässä lopputulokset määräytyy päätuomarin asettamaan järjestykseen.
  5. Best Breeder (BB)
   • Kasvattajaluokissa palkitaan ensimmäiseksi tullut ryhmä BB-maininnalla, mikäli tuomari katsoo ryhmän olevan palkinnon arvoinen. Kasvattajaluokassa ei jaeta muita palkintoja. Palkinnon jakamatta jättäminen tulee perustella sanallisesti.

Käyttöluokkien tuomarointi

Hevonen voi osallistua samassa näyttelyssä näyttelyluokan lisäksi myös yhteen ratsastus- ja ajoluokkaan, mikäli järjestäjä on sisällyttänyt käyttöluokat päivän ohjelmaan. Pelkästään käyttöluokkakilpailuissa osallistua voi kahteen eri luokkatyyppiin, jos hevosen kuvagalleria sen sallii. Käyttöluokat Ridden & Driven jaetaan ratsuihin ja valjakoihin, luokat on tarkoitettu perinteisille englantilaistyylisille ratsukoille sekä yksilövaljakoille (ei kuitenkaan ravivaljakoille). Näissä käyttöluokissa arvostellaa rotu-ja sukupuolileimat, yleisvaikutelma, tyyli sekä askellajit. Arvostelu tapahtuu luonnollisesti ideaalitilanteessa vähintään kolmesta eri kuvasta, mutta mikäli kuvia on useampia, arvostellaan vain niitä kuvia, joissa hevosen varustus ja ratsastajan/ohjastajan vaatetus on sama.

Vuoden 2021 joulukuusta alkaen VSN on antanut mahdollisuuden järjestää myös Halter luokkatyypin luokkia, johon voi osallistua kaikki muut liikekuvalliset hevoset. Tälläisiä kuvia voivat olla esimerkiksi irtojuoksutuskuva, esteratsastuksessa otettu kuva, näyttelytilanteessa maasta esitetty juoksukuva ja niin edelleen. Tässä luokassa tarkastellaan hevosta leimojen (rotu, sukupuoli) ja yleisvaikutelman osalta, jonka lisäksi arvostellaan hevosen liikkumista kuvassa esitetyssä tehtävässä.

 1. Yleisvaikutelma-kohdassa tarkastellaan vain hevosta. Rakennetta ei arvostella sen tarkemmin, vaan tuomari arvioi hevosen rotu- ja sukupuolileimaa, lihaskuntoa sekä yleistä olemusta.
 2. Tyyli Ridden ja Driven luokissa arvostellaan koko ratsukon/valjakon perusteella, hevosen varustuksen ja esittäjän vaatetuksen tulee olla kilpailuihin soveltuva. Alle luetellut huomiot ovat arvostelua nostavia suosituksia eivätkä erikseen luokkaan vaadittuja asioita, ellei erikseen näin mainita.
  • Alkuperäisroduilla harja pidetään auki, ratsu- ja risteytysroduilla se letitetään sykeröille.
  • Hevosella tulee olla mahdollisimman yksinkertainen tai vaihtoehtoisesti rodulle perinteinen varustus.
  • Suojat ja pintelit ovat sallittuja, mutta ei toivottuja. Lisäturparemmit sekä apuohjat eivät ole toivottavia.
  • Parhaaseen tulokseen yltääkseen ratsukko/valjakko on harmoninen, huoliteltu, tyylikkäästi pukeutunut ja varustautunut.
  • Tyylipisteiden arvostelu perustuu brittiläisten käyttöluokkien perinteisiin.
 3. Askellajit arvostellaan yhdestä tai useammasta kuvasta. Askellajista arvostellaan esimerkiksi rodunmukaisuutta.
 4. Osallistumiseen Ridden & Driven luokkiin oikeuttaa kuva, jossa hevonen esitetään ratsain tai yksilövaljakkona. Kuva on otettu mahdollisimman sivusta ja kuva on koulukilpailuista, kouluosakokeesta (kenttä ja valjakko), näyttelyiden käyttöluokasta tai muuten vastaa näennäisesti mainittuja tilanteita. Kuvat irtojuoksutuksesta, ravikilpailuista (valjakko tai monté), hypyistä, maasto-, maraton- tai tarkkuuskokeista, matkaratsastuskilpailuista tai muista vastaavista oikeuttaa osallistumisen Halter luokkiin.

Luokkien osallistujat arvostellaan yksilöinä ja laitetaan pisteiden mukaiseen järjestykseen. Käyttöluokissa palkitaan voittaja (Ridden CH/Driven CH/Halter CH) ja kolme muuta sijoittunutta (Ridden Reserve CH/Driven Reserve CH/Halter Reserve Champion). Mikäli tuomari ei katso luokkavoittajan olevan Championin arvoinen vaan palkitsee hevosen vain luokkavoittajana (Ridden CW/Driven CW), ei tällöin jaeta myöskään Reserve Championia. Luokkapalkintojen lisäksi palkitaan päivän paras käyttöhevonen/-poni (Overall Champion) kaikkien championilla palkittujen käyttöluokkavoittajien kesken. Käyttöluokkien championit eivät osallistu Show Winner-kehään, Overall Champion korvaa luokkavoitosta saadun Championin.

Esimerkkimuotoilu luokkatuloksista Ridden luokassa:
1. Ridden CH Omistaja (VRL-00000) - Hevonen V00-000-0001
2. RRCH Omistaja (VRL-00000) - Hevonen V00-000-0002
3. RRCH Omistaja (VRL-00000) - Hevonen V00-000-0003
4. RRCH Omistaja (VRL-00000) - Hevonen V00-000-0004
5. Omistaja (VRL-00000) - Hevonen V00-000-0005
6. Omistaja (VRL-00000) - Hevonen V00-000-0006


Luokkatulokset ilmoitetaan Driven luokassa 1. sijoittunut Driven Ch, sijat 2-4. lyhenteellä DRCH. Halter luokassa puolestaan 1. sijoittunut Halter Ch, sijat 2-4. lyhenteellä HRCH.

Käyttöluokissa palkiseminen

 • Käyttöluokat

  1. Ridden CH/Driven CH/Halter CH
   • Ridden CH / Driven CH / Halter CH jaetaan vain käyttöluokissa voittaneelle.
  2. Ridden Reserve CH/Driven Reserve CH/Halter Reserve CH
   • Luokassa 2-4. sijaluvuille tulleet
  3. Overall Champion
   • Luokkapalkintojen lisäksi palkitaan päivän paras käyttöponi (Overall Champion) kaikkien championilla palkittujen käyttöluokkavoittajien kesken. Käyttöluokkien championit eivät osallistu Show Winner-kehään, Overall Champion korvaa luokkavoitosta saadun Championin.

Piirroskuvallisten tuomarointiPiirroskuvalliset hevoset osallistuvat omiin, piirroskuvallisille avoimiin luokkiin niin rakenne- kuin käyttöluokka-arvostelussa. Tuomarit asettavat hevoset paremmuusjärjestykseen, jossa he ovat ottaneet yksilöllisen vaikutelman, rotu- ja sukupuolileiman, pään, kaulan, etuosan, rungon, takaosan, jalkojen asennon sekä mahdollisen käyttöluokan kriteerit huomioon ottaen. Tämän lisäksi tuomarit kiinnittävät huomiota taiteellisuuteen, värien, valojen ja varjojen sekä realismisuuteen.

Piirroskuvallisten hevosten rakenne- ja käyttöluokka arvonimet sekä tulostapojen lähetys ovat samat, kuin valokuvallisilla hevosilla.

Identtiset kuvat samassa luokassa

Mikäli yhdessä luokassa on kaksi tai useampi osallistujaa, joiden kuvat voidaan katsoa rakennearvostelun kannalta identtisiksi, merkitään sijoitukset osallistumisjärjestyksessä hyödyntäen kaikkia mahdollisia sijalukuja. Identtisen kuvan ei tarvitse olla konkreettisesti sama kuva useammalla eri hevosella, vaan näyttelytuomarointia varten tuomareille on annettu ohjeet myös hyvin samankaltaisten kuvien käsittelyyn.

Jotta hevonen voidaan määrittää osallistumisjärjestyksessä sijoituksille identtisiin kuviin vedoten, tulee kuvien olla:

 1. Samassa tapahtumassa kuvattu.
 2. Käytännössä samasta kulmasta kuvattu - merkittävästi eri kuvakulma riittää siihen, että molemmat kuvat hyväksytään. Tuomarin päätettäväksi jää milloin kuvakulma on riittävän erilainen, nyrkkisääntönä pidettäköön kuitenkin sitä, että kuvia vertailtaessa mittasuhteet ja katselunäkymä ei muutu silmiinpistävän paljoa.
 3. Hevonen on kauttaaltaan täysin samassa asennossa rakennearvostelun kannalta.
  • Hevosen pää ei ole merkittävästi eri asennossa.
  • Toiseen kuvaan verrattaessa hevosen kaviot eivät ole ilmassa, jalat niiaa, hevonen ei selkeästi nojaa eteen/taakse...
 4. Eroksi EI kelpaa korvien, ruusukkeen, talutusnarun/ohjien, harjan, hännän, esittäjän tai taustan pienet eroavaisuudet.

Hylkäyssyyt

Tuomarit saavat hylätä osallistujia ainoastaan johonkin allaolevan listan syyhyn vedoten. Hylkäyssyyt pätevät yhtälailla kaikissa järjestettävissä luokissa. Mikäli koet hevosesi hylkäyksen tarpeettomana, olethan yhteydessä ensisijaisesti päätöksen tehneeseen tuomariin.

 1. Hevosella on jo VSN World Champion-arvonimeen oikeuttava pistemäärä.
 2. Hevosella on luvattomat kuvat. Lista luvattomista kuvapaikoista
 3. Hevonen on väärässä luokassa.
 4. Osoite tai kuva ei toimi tuomarointihetkellä.
 5. Hevosen nimi ei täsmää osallistumisessa ja sivuilla.
 6. Omistajan VRL-tunnus ei täsmää osallistumisessa ja sivuilla.
 7. Syntymäpäivä, rotu, sukupuoli tai VH-tunnus puuttuu hevosen sivuilta.
 8. Hevonen ei ole rotumääritelmän mukainen.
 9. Hevonen ei ole syntynyt ennen näyttelypäivää.
 10. Hevonen on kuollut ennen näyttelypäivää.
 11. Hevonen on arvosteltavissa kuvissa on todistettavasti 0-2 -vuotias.
 12. Kuvissa on kaksi tai useampi eri hevonen. Varsakuvissa saa olla eri hevonen kuin aikuiskuvissa.
 13. Orilla on selkeästi tamman kuvat tai tammalla on selkeästi orin/ruunan kuvat.
 14. Kasvattajaluokan ryhmään on ilmoitettu hevosia usean eri tallin alta.

Tuomarit

Ainoastaan tälle sivulle listattuja henkilöitä voi pyytää tuomaroimaan näyttelyissä, epävirallisia tuomareita ei hyväksytä VSN:n tapahtumiin. Huomaathan tuomarointisähköpostia lähettäessä, että piirretyille avoimiin näyttelyihin ja käyttöluokkiin voi pyytää ainoastaan niitä tuomareita, joilla lukee Erikoistuminen -tilassa myös piirretyt/käyttöluokat!

Kiinnostaisiko sinuakin ura näyttelytuomarina? VSN tarjoaa tuomareilleen tuomarietuuksia, joiden avulla pyritään kannustamaan aktiivisuuteen ja tarjoamaan pientä palkintoa hyvin tehdystä työstä. Tuomarointitehtävät ovat hyvin mielenkiintoisia ja opettavaisia, eli ajan ja kiinnostuksen näin salliessa kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan! Tarjoamme tällä hetkellä paikan kaikille halukkaille, laita viestiä Siirille Keskustassa tai sähköpostia vpvirtuaali@gmail.com.

Tuomari Sähköpostiosoite Erikoistuminen Ei tuomaroi Aktiivisuus
Spookiness VRL-03285 radicaltrotters@gmail.com piirretyt, käyttöluokat, ravihevoset aktiivinen
Sirpa VRL-00329 vtionic@gmail.com kv, ravurit, fri, she aktiivinen
AnneL VRL-06858 annevirtuaali@gmail.com piirretyt, käyttöluokat aktiivinen
Dee VRL-13383 deehukka@gmail.com piirretyt aktiivinen
Launi VRL-12379 lashrael@hotmail.com käyttöluokat aktiivinen
Tiikeri VRL-10741 varustepaja@gmail.com käyttöluokat aktiivinen
sonya VRL-09386 vsoneu@gmail.com käyttöluokat aktiivinen
Lithy VRL-07127 jiru.tihu@hotmail.com sekaluokat*, piirretyt satunnainen
Nintsu VRL-01851 likaporro92@hotmail.com satunnainen
Siiri VRL-14355 vpvirtuaali@gmail.com raskaat kvt & sh, piirretyt käyttöluokat satunnainen
Cery VRL-02116 cerppa@gmail.com tauolla

* : sekaluokalla tarkoitetaan samanaikaisesti valokuvallisille ja piirroskuvallisille avointa luokkaa.