Näyttelyiden järjestäminen

Näyttelyiden järjestäminen

 1. Mallikutsupohja, jota voi muokata itselleen sopivaksi sääntöjen puitteissa.
 2. Yhdellä henkilöllä voi olla samanaikaisesti avoinna korkeintaan kaksi (2) näyttelyä.
  • Tuomareilla voi olla samanaikaisesti avoimena rajattomasti näyttelyitä.
 3. Täysin identtisten näyttelyiden järjestäminen on kiellettyä, samanaikaisesti käynnissä olevissa näyttelyissä tulee vähintään tuomareiden vaihtua.
 4. Näyttelyt ovat avoimena pääsääntöisesti joko valokuvallisille tai piirroshevosille niin, että yhdessä näyttelyssä käsitellään vain yhtä tyylilajia.
  • Näyttelyt voidaan järjestää myös sekaluokkina, jos tuomari(t) ovat ilmoittaneet sen erikoistumisekseen.
  • Jos kutsussa ei mainita avoimuutta, on ne avoimet valokuvallisille hevosille. Piirros- ja sekaluokat merkittävä erikseen.
 5. Yhdessä näyttelyssä voi järjestää kerralla 2-14 luokkaa.
 6. Jokaisella luokalla tulee olla tuomari ennen näyttelyiden anomista, myös Show Winner-kehällä.
  • Näyttelyt tulee anoa Virtuaalisen Ratsastajainliiton järjestä näyttelyt-lomakkeella vähintään 4 vuorokautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.
  • Näyttelyt voi järjestää kuluvalle tai enintään seuraavalle kalenterikuukaudelle (esim. elokuussa voi anoa näyttelyn enintään syyskuun viimeiselle päivälle).
  • Näyttelypäivän ja viimeisen ilmoittautumispäivän välissä pitää olla vähintään vuorokausi, enimmillään kuitenkin 7 vuorokautta.
  • Tulokset tulee ilmoittaa ilmoita näyttelytulokset-lomakkeella viimeistään 21 vuorokauden kuluttua näyttelypäivästä. Ohje sivun alalaidassa.
 7. Osallistumismuoto on kaikissa VSN-näyttelyissä sama:
  • Näyttelyluokat: Omistaja (VRL-tunnus) - Hevonen linkitettynä VH-tunnus
  • Kasvattajaluokat: Tallin omistajan nimi / Tallin nimi (Mahdollinen kasvattajanimi, jolla luokkaan osallistutaan)
   Kasvatti 1 linkitettynä
   Kasvatti 2 linkitettynä
   Kasvatti 3 linkitettynä
   Kasvatti 4 linkitettynä
 8. Osallistuvan hevosen sivuilta tulee velvoittaa löytyväksi:
  • Nimi, sukupuoli, rotu, VH-tunnus sekä omistajan VRL-tunnus.
  • Syntymäaika - hevosen tulee olla syntynyt ja elossa näyttelypäivänä.
  • Perinteisessä näyttelyluokassa rakennekuva aikuisesta hevosesta/ponista. Sivuja elävöittävät varsakuvat voivat olla eri hevosesta.
  • Käyttöluokissa kuva, joka on luokkaan sopiva (Ridden / Driven / Halter).
  • Kasvattajaluokissa ryhmän hevosten tiedoista tulee löytyä myös kasvattajamerkintä.

Luokkarajoitukset

 1. Näyttelyluokkien sallittu koko tulee olla vähintään 12 ja enintään 15 hevosta.
 2. Kasvattajaluokkaan otetaan aina 10 ryhmää.
 3. Yksi hevonen voi osallistua yhdessä näyttelyssä yhteen näyttelyluokkaan.
 4. Yksi hevonen voi osallistua yhdessä näyttelyssä näyttelyluokkien lisäksi yhteen käyttöluokkaan.
 5. Pelkästään käyttöluokkia sisältävässä tapahtumassa yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan.
 6. Osallistumisrajoitus kaikkiin näyttelyluokkiin enintään 2 hevosta/omistaja/luokka.
  • Rajoitukset koskevat myös osaomistajuutta sekä saman henkilön omistamia useampia talleja.
  • Huomaathan, että järjestäjä voi halutessaan rajata osallistumisoikeuden myös 1 hevoseen/omistaja/luokka.
   Näin rajatuissa luokissa näyttelyn järjestäjä itse saa kuitenkin tuoda halutessaan 2 hevosta/luokka.
 7. Näyttelyissä ei järjestetä luokkia varsakuvallisille eikä nuorille.
 8. Yksi kasvattaja/talli/henkilö voi ilmoittaa yhteen kasvattajaluokkaan vain yhden kasvattiryhmän, ryhmässä tulee olla neljä kasvattia. Mikäli kasvattajalla on talli, tulee kaikkien ryhmän hevosten olla saman tallin kasvatteja.
 9. Kasvattajaluokassa tulee olla vähintään 2 ryhmää, jotta luokka järjestetään.

Järjestettävät luokat

Näyttelyluokka
Perinteisessä näyttelyluokassa hevoset yksilöarvostellaan niiden rakenteen perusteella. Järjestäjä voi rajata luokat rodun, sukupuolen tai roturyhmän perusteella. Erilaisiksi roturyhmiksi katsotaan esimerkiksi harvinaiset rodut, askellajirodut, ponit, hevoset, kylmäveriset, täysiveriset... Ryhmäluokan osallistumisoikeus tarkistetaan rotulistojen perusteella.

Käyttöluokka
Käyttöluokkia voidaan järjestää ratsukoille ja valjakoille. Käyttöluokissa arvostellaan hevosen liikkeitä, ratsukon/valjakon harmonisuutta sekä ulkonäköön panostamista. Hevosen rakenne on tässä luokassa toissijainen, hevosta tarkastellaan vain leimojen (rotu, sukupuoli) ja yleisvaikutelman osalta. Luokkatyypit Ridden & Driven on avoin kaikille roduille ja sukupuolille, arvostelu kuitenkin perustuu brittiläisiin perinteisiin. Täten luokkiin Ridden & Driven voi osallistua kouluratsastus-, sileän valjakkoajo- tai näyttelyiden käyttöluokkakuvilla. Kuva tulee olla sivulta otettu, jossa hevonen suorittaa tehtäviä joko ratsastaen tai (ohjas)ajaen.

Vuoden 2021 joulukuusta alkaen VSN on antanut mahdollisuuden järjestää myös Halter luokkatyypin luokkia, johon voi osallistua kaikki muut liikekuvalliset hevoset. Tälläisiä kuvia voivat olla esimerkiksi irtojuoksutuskuva, esteratsastuksessa otettu kuva, näyttelytilanteessa maasta esitetty juoksukuva ja niin edelleen. Tässä luokassa tarkastellaan hevosta leimojen (rotu, sukupuoli) ja yleisvaikutelman osalta, jonka lisäksi arvostellaan hevosen liikkumista kuvassa esitetyssä tehtävässä.

Järjestäjä voi myös halutessaan rajata käyttöluokkia rodun, rotutyypin tai sukupuolen mukaan. Lisää luokan tuomaroinnista voit lukea tuomarointi-sivulta!

Kasvattajaluokka
Kasvattajaluokka tarkoittaa luokkaa, johon kasvattaja/talli ilmoittaa yhteensä neljä kasvattia. Kasvattien tulee olla vähintään kahdesta eri yhdistelmästä ja kaikkien tulee olla saman tallin kasvatteja. Myös talliton ja/tai kasvattajanimetön henkilö voi ilmoittaa ryhmän, kunhan hevosten sivuilla on merkitty kasvattaja yhtenäisesti. Kasvattajaluokka voidaan rajata rodun, roturyhmän tai ryhmään osallistuvien hevosten sukupuolen perusteella. Kasvattajaluokassa tulee olla vähintään kaksi kasvattajaryhmää jotta luokka järjestetään. Ilmoitettavien kasvattien ei tarvitse olla kasvattajan omistuksessa, eikä kasvatin omistajalle tarvitse ilmoittaa näyttelyistä, sillä itse hevosia ei luokassa palkita. Lisätietoa kasvattajaluokan tuomaroinnista löytyy tuomarointi-sivulta.

Tulosten lähettäminen

Tulokset tulee ilmoittaa ilmoita näyttelytulokset-lomakkeella viimeistään 21 vuorokauden kuluttua näyttelypäivästä. Näyttelyt ovat viety loppuun vasta, kun tulokset ovat hyväksytty. Mikäli tulokset hylätään etkä tiedä syytä, ota ensisijaisesti yhteyttä hylkäyksen tehneeseen kalenterityöntekijään (liiton pikaviestissä VRL-tunnus).

Kohtaan Tulokset kopioidaan Show Winner-kehän tulokset kokonaisuudessaan, myös siis esimerkiksi Reserve Championin saaneet. Tulokset-sarakkeeseen voi syöttää myös koko näyttelyn tulokset; se ei ole pakollista, muttei haitallistakaan.

Esimerkkimuotoilu show winner-tuloksista
SW1 Hevonen V00-000-0001
SW2 Hevonen V00-000-0002
SW3 Hevonen V00-000-0003
SW4 Hevonen V00-000-0004
SW5 Hevonen V00-000-0005

Champion-palkitut:
Hevonen V00-000-0006
Hevonen V00-000-0007

Reserve Champion-palkitut:
Hevonen V00-000-0008
Hevonen V00-000-0009

Class Winner-palkitut:
Hevonen V00-000-0019

Muihin sarakkeisiin kopioidaan ne hevoset allekkain, jotka ovat kyseisen palkinnon Show Winner kehässä saanut, esim. Reserve Championin saaneet merkitään omaan sarakkeeseen. Jos jotain palkintoluokkaa ei ole käsitelty näyttelyissä eikä palkintoa jaettu hevosille, jätä lomake niiltä osin tyhjäksi.