Maybeck Stud

VSN näyttelyt 17.09.2018

Yhteen luokkaan otetaan 12 osallistujaa
Yksi omistaja/talli saa tuoda yhteen luokkaa 2 hevosta/ponia
Yksi hevonen saa osallistua yhteen näyttelyluokkaan

Vastuuhenkilö: VP, vpvirtuaali@gmail.com
Järjestävä talli: Maybeck Stud
VIP: 15.09.2018

Osallistuminen
Sähköpostiin: maybeckstud@gmail.com
Otsikolla: Maybecks Stud VSN 9
Muodossa:

Luokka
<a href="http://www.hevosensivu.com">Hevosen virallinen nimi</a> - Omistaja(t)

Luokat

  Luokka 1. Shetlanninponitammat    /    tuomari: Spookiness
  Luokka 2. Shetlanninponitammat    /    tuomari: Spookiness
  Luokka 3. Shetlanninponitammat    /    tuomari: Spookiness
  Luokka 4. Shetlanninponitammat    /    tuomari: Spookiness

Tulokset

  Luokka 0. Show Winner- kehä
SW1 Mangon Plumeria - Maybeck Stud (4-4½-4½-4-4-3-4-3½-3½-3= 38p) 
SW2 Maybecks Malinovka - VRL-08368 (4-4-4½-4-3½-4-3½-4-3-3½= 38p) 
SW3 Lily's Little Morning Melody - reibili (4-4-4-4-3½-3½-4-4-3½-3½= 38p) 
SW4 Gelligaer Ceri - Maybeck Stud (3½-4-4-3-4-4-3½-3½-4-3½= 37p) 

Reserve Champion:
Mama of Drama - Maybeck Stud (4-4-3½-4-3½-4-3½-3½-4-3½= 37,5p) 
Pihlajapihan Veikeä Vadelma - Sorel (4-4-4-4-3½-3½-4-3½-3-3= 36,5p)
Sylvie vd. Thoreau - Maybeck Stud (3½-4-4-3½-3½-3½-4-3-3½-3½= 36p)
Snilli Berry - Sorel (4-4-4-3½-3½-4-4-3½-3-3= 36,5p)
Mooncloud's Tammy - VRL-08368 (4-4-3½-4-3½-3½-3½-3½-3½-3½= 36,5p)
Buttercup v. Moons - VRL-14534 (3½-4-4-4-3½-4-3½-3-3½-3½= 36,5p)
Huvin Saratoga - VRL-08368 (4-4-4-4-3-3½-4-3½-3½-4= 37,5p)
Maybecks Lucrative - VRL-08368 (3½-4-4-3½-3½-3½-3½-3-4-4= 36,5p)
Hassulan Dixie Chick - Miia Maria (4-4-4-4-3-3-4-3½-3-3½= 36p)
Huvin Manitou Glácial - Sorel (4-4-4-3½-3½-3½-4-4-3½-3½= 37,5p)
Jeilin Bambielass - VRL-08368 (4-4-4-3-3½-4-4-3½-3½-3½= 37p)
Valyrian Birnetta - EmmiN. (3½-3½-4½-4-3-3½-4-4-3½-3½= 37p)


  Luokka 1. Shetlanninponitammat
1. CH Maybecks Malinovka - VRL-08368 (4-4-4½-4-3½-4-3½-4-3-3½= 38p)
2. RCH Mama of Drama - Maybeck Stud (4-4-3½-4-3½-4-3½-3½-4-3½= 37,5p) 
3. RCH Pihlajapihan Veikeä Vadelma - Sorel (4-4-4-4-3½-3½-4-3½-3-3= 36,5p)
4. RCH Sylvie vd. Thoreau - Maybeck Stud (3½-4-4-3½-3½-3½-4-3-3½-3½= 36p)
5. Fridan Adelina - Frida (3½-4-3½-4-3½-3½-3½-3-3½-4= 36p)
6. Wyat Hazy Miss Daisy - Miia Maria (3½-4½-4-3-4-4-4-3-3-2= 35p)
7. Elm Posh Trash - Miia Maria (3½-4-3½-3½-3-3½-3½-3½-3½-3½= 35p)
8. Mooncloud's Baby Blu - VRL-08368 (3½-4-3½-3½-4-3-4-3½-3-3= 35p)
9. Mortal Taste - reibili (3½-3½-3½-3½-3½-3½-3½-3-3½-3½= 34,5p)
10. Gregoor Pink Ink - Sorel (3-3½-3½-4-3-3½-3-3-3-3½= 33p)
11. Moongardens Lavinia - EmmiN. (3-3½-3-4-3-3-3½-2½-3-3½=  32p)
Whirly Pop - VRL-14727 HYL. Sivu ei toiminut tuomarointihetkellä.
  Luokka 2. Shetlanninponitammat
1. CH Gelligaer Ceri - Maybeck Stud (3½-4-4-3-4-4-3½-3½-4-3½= 37p)
2. RCH Snilli Berry - Sorel (4-4-4-3½-3½-4-4-3½-3-3= 36,5p)
3. RCH Mooncloud's Tammy - VRL-08368 (4-4-3½-4-3½-3½-3½-3½-3½-3½= 36,5p)
4. RCH Buttercup v. Moons - VRL-14534 (3½-4-4-4-3½-4-3½-3-3½-3½= 36,5p)
5. Jeannefée N - Maybeck Stud (3½-4½-4-4-3½-3½-3½-3½-3-3= 36p)
6. Fridan Mirasol - Frida (3½-4-4-4-3-3½-3½-3½-3½-3½= 36p)
7. Wyat All Sun & Games - Miia Maria (3½-3½-4-3½-3½-4-3½-3½-2½-3½= 35p)
8. Skölgards Miira - EmmiN. (3-4-4-3½-3½-3½-4-3½-2½-3= 34,5p)
9. Kruunun Danae - Sorel (3½-4-4-3½-2-3-3½-4-3-3½= 34p)
10. Pheiraide - reibili (3½-4-4-2-2½-3½-4-3-3-3½= 33p)
11. Huovilan Honey - VRL-08368 (3-3½-3-4-3-3½-3½-3-3½-3= 33p)
12. Päivärinteen Goldilocks - Miia Maria  (3½-3½-4½-2-2½-2½-4-3-3½-3= 32p) 
  Luokka 3. Shetlanninponitammat
1. CH Lily's Little Morning Melody - reibili (4-4-4-4-3½-3½-4-4-3½-3½= 38p)
2. RCH Huvin Saratoga - VRL-08368 (4-4-4-4-3-3½-4-3½-3½-4= 37,5p)
3. RCH Maybecks Lucrative - VRL-08368 (3½-4-4-3½-3½-3½-3½-3-4-4= 36,5p)
4. RCH Hassulan Dixie Chick - Miia Maria (4-4-4-4-3-3-4-3½-3-3½= 36p)
5. Caysa v.d. Sauther - Maybeck Stud (3½-3½-4-4-3-4-3½-3-3½-4= 36p)
6. Drömprisess - VRL-14534 (4-4-4-3½-3½-3-3½-3½-3-3= 35p)
7. Medvind SWE - reibili (3½-4-4-3½-3½-3-4-3-3-3½= 35p)
8. Huvin Dewberry - Sorel (3½-4-3½-4-4-4-3½-3-2½-3= 35p)
9. Vuornan Tickleberry - Maybeck Stud (3½-3½-4-3½-2-3½-3½-3½-3½-3½= 34p)
10. Aywick Apple Pie - EmmiN. (3½-3½-3½-4-3½-3½-3½-3½-3-2½= 34p)
11. Huvin Flossie - Miia Maria (3-3½-4-4-3½-3-3½-3-3-3½= 34p)
12. Yentel Vanilla Blossom - Sorel (3½-3½-3-4-3½-3-3-3½-3-2½= 32,5p)
  Luokka 4. Shetlanninponitammat
1. CH Mangon Plumeria - Maybeck Stud (4-4½-4½-4-4-3-4-3½-3½-3= 38p)
2. RCH Huvin Manitou Glácial - Sorel (4-4-4-3½-3½-3½-4-4-3½-3½= 37,5p)
3. RCH Jeilin Bambielass - VRL-08368 (4-4-4-3-3½-4-4-3½-3½-3½= 37p)
4. RCH Valyrian Birnetta - EmmiN. (3½-3½-4½-4-3-3½-4-4-3½-3½= 37p)
5. Wyat Liselotte - Maybeck Stud (4-4-4-4-4-3½-3½-3½-3-2½= 36p)
6. Daanohr Haute Couture - Sorel (3½-4-4-4-3-3½-3½-3-4-3= 35,5p)
7. Mooncloud's Raspberry Cake - VRL-08368 (3½-4-4-4-3½-3½-3½-3-3½-2½= 35p)
8. Lily’s Little Spring of Blue - VRL-14534 (3½-4-3½-4-3½-3½-4-3-3-2½= 34,5p)
9. Wyat Bubbles - Miia Maria (3-4-3½-3½-3-3-4-3½-4-3= 34,5p)
10. Wyat Edalótë - EmmiN. (3-3½-3½-4-3½-3-3½-3-3½-3½= 34p)
11. Applegarden's Kittykat - Miia Maria (3½-3½-4-4-3-3½-3-3-3-3= 33,5p)
Maybecks Maple - reibili HYL. Identtinen kuva aiemmin osallistuneen kanssa.